Omslag

heleenHeleen Crul –van Brussel werd op 5 september 1944 in Leiden geboren. Een dag die de geschiedenis zou ingaan als ‘Dolle Dinsdag’. Aanvankelijk werd gedacht dat op deze dag –na de bevrijding van het zuiden –ook westen van Nederland bevrijd zou worden. Duitsers namen de benen, Nederlanders haalden de verborgen Oranjebitter en de nationale vlag te voorschijn, en vulden met uitzinnige vreugde de straten. Maar helaas die dag beruste op een misverstand, veroorzaakt door een bericht van Radio Oranje in Londen. Er waren geen bevrijders, en de oorlog ging gewoon door. De hongerwinter wachtte. Lees meer